EN NL

Ons Privacy beleid is er op toegelegd gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening (Klant) of samenwerking (Companion) en navolging van de wet, niets meer. O.a. door gebruik te maken van de meest recent- en best bewezen beveiligingsstandaards en organisatorische maatregelen proberen wij discretie en beperkt gebruik van uw gegevens te waarborgen.

Algemeen

In dit privacy statement geeft Upclass International (hierna: “Upclass”) informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website www.upclassinternational.com, de potentiële Klanten die met Upclass contact opnemen, de Klanten van Upclass, de potentiële Companions die met Upclass contact opnemen en de Companions met wie Upclass een samenwerking is aangegaan. Kort genomen zijn deze de Gebruikers.


Wat en waarom

De persoonsgegevens die door Upclass worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website, e-mail, telefoon, of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die kunnen worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website en onze diensten.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zijn: de gegevens in het boekingsformulier en/ of het casting formulier op de website.

Voorbeelden van persoonsgegevens die kunnen worden gegenereerd, zijn: IP-adres, voorkeuren mbt communicatie, geanonimiseerde meta- gegevens over het gebruik van deze website.


Gebruik en delen

Upclass gebruikt uw gegevens als Klant niet op enige andere wijze dan enkel voor het totstandkomen van een Boeking en het optimaliseren van de dienstverlening voor toekomstige Boekingen, en als Companion niet op enige andere wijze dan enkel voor het totstandkomen en onderhouden van een goede samenwerking. Tevens worden de gegevens gebruikt om aan de wettelijke eisen te voldoen van een legale Nederlandse bedrijfs- administratie.

Geen van de gegevens worden gedeeld met, of verkocht aan derden met commerciële doeleinden.


Opslag en verwerking

Onze servers en databases worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologie standaards. Om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking heeft Upclass passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, waaronder encryptie, dubbele authenticatie bij log-ins, servers in Europa, virusscanners en beperkte toegang.

Upclass bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Upclass maakt gebruik van een fotograaf, accountant en van een websitebouwer, welke vanuit de aard van hun handelingen kunnen worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. Met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst inclusief geheimhoudingsverklaring- en boete vastgelegd.


Cookies

Deze website van Upclass maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische 'cookies'. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De functionele cookies worden gebruikt om de website op de juiste manier te laten functioneren De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Upclass gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc.

Upclass heeft Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Upclass heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.


Contact

U kunt contact opnemen inzake dit privacy statement middels een email te sturen naar info@upclassinternational.com

Wijzigingen

Upclass behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 24 mei 2018.